Kérdésekkel, egyedi árajánlatkéréssel forduljon értékesítési csapatunkhoz: foglalas@villapark.hu

Általános Szerződési Feltételek

Villapark Várgesztes, Villapark Hungary Kft.

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Várgesztesi Villapark szolgáltatásai igénybevételének feltételeit rögzíti.

Az ÁSZF megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Villaparkból való kizárást és az azonnali eltávolítást vonhatja maga után. Ilyen esetben a szállóvendéget nem illeti meg semmilyen kártérítés. 

Érvényes 2012.04.01-től visszavonásig.

1. A szolgáltatás

A Várgesztesi Villapark a visszaigazolásban megadott szolgáltatási díj ellenében biztosít Megrendelő részére szállást és egyéb szolgáltatásokat. A szolgáltatási díj magában foglalja az apartmanház, valamint berendezési és felszerelési tárgyainak használati díját, beleértve vendégenként egy garnitúra ágyneműhuzatot, kéztörlőt és fürdőlepedőt, illetve a használat során felmerülő közüzemi költségeket továbbá a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások, ellátások díját. Házaink nyolc személyesek. Magasabb létszám esetén felár ellenében pótágyat biztosítunk. A Villapark szolgáltatásainak jellegéből adódóan nem biztosít napi takarítást, ágynemű- és törölközőcserét – külön takarítás, illetve ágyneműcsere térítési díj ellenében a recepción igényelhető. A szolgáltatási díj feljogosítja a szállóvendégeket a tartózkodási idő alatt a Villapark alapszolgáltatásainak – élményfürdő, szauna, kültéri medencék, csúszdák, játszóterek, nyitott sportpályák – nyitvatartási időn belüli térítésmentes igénybevételére. Foglaltság függvényében a sportpályák, füves területek, szórakozóhelyek kizárólagos használatát külön megrendelés esetén térítési díj ellenében biztosítja a Villapark. A tartózkodási idő alatt az apartmanház, valamint az azt körülvevő kert a szállóvendég kizárólagos használatában van. A Villapark személyzete jogosult a lakott házakba a szállóvendég távollétében is bármikor belépni karbantartás, takarítás vagy ellenőrzés céljából.

2. A foglalás; fizetési feltételek

Foglalását a visszaigazolásban meghatározott  előleg határidőig történő átutalásával véglegesítheti. A visszaigazolást az email címére küldjük ki és foglalását kizárólag a fizetési határidőig befizetett előleg esetén tekintjük érvényesnek. Kedvezményes csomag foglalása esetén a csomag részekre nem bontható, csak a kiírásban szereplő időtartamra, létszámra és tartalomra vonatkozik a kedvezmény. A Villapark a szolgáltatási díjon felül a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelő összegű idegenforgalmi adót számít fel. A Villapark által szervezett fakultatív programok igénybevételének módjáról és a részvételi díjakról a szállóvendégek külön programajánlatból tájékozódhatnak. Az igénybe vett többletszolgáltatások díja a helyszínen fizetendő. A Villapark aktuális árlistája a www.villapark.hu oldalon és a recepción tekinthető meg. Esetleges eltérés esetén minden esetben a recepción kifüggesztett árak az érvényesek.

3. A foglalás módosítása vagy lemondása

A vendég foglalását  30  nappal az érkezési dátum előttig szabadon lemondhatja, utána fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke a foglalás összegének  30%-a. A megrendelő a foglalás teljes vagy részleges lemondását, módosítását írásban (e-mail, fax), a foglalási szám feltüntetésével jelentheti be a Villaparknak. „No show” (azaz lemondás nélküli távolmaradás) esetén a foglalás összegének  30%-a meghiúsulási kötbérnek minősül, a Villapark pedig jogosult a villát a visszaigazolt érkezés másnapjától más megrendelőnek kiadni.
Egyes akciós csomagajánlatok esetén az előleg befizetési és lemondási feltételek a fentiektől eltérhetnek, az eltérő feltételek a www.villapark.hu oldalon az aktuális akciós ajánlatoknál megtekinthetők.

A megrendelt és visszaigazolt időpontnál későbbi bejelentkezés vagy korábbi kijelentkezés nem jogosítja fel a Megrendelőt semmilyen díj visszatérítésére.

A Villapark írásos nyilatkozattal akkor mondhatja le a foglalást, ha olyan elháríthatatlan külső körülmény merült fel, mely kizárja az apartmanház rendeltetésszerű használatát és a Villapark nem képes más, hasonló felszereltségű és komfortfokozatú villát biztosítani. Amennyiben arra lehetőség van, a Villapark köteles – haladéktalanul értesítve a Megrendelőt – akár magasabb, akár alacsonyabb felszereltségű és komfortfokozatú villát felajánlani. A Villapark ilyenkor a megrendelő választása szerint vagy késedelem nélkül visszafizeti a már befizetett szolgáltatási díjat, vagy azt a módosított foglalás díjába kezelési költség felszámítása nélkül beszámítja.

4.Az érkezés és a távozás

A szállást az érkezés napján délután 15.00 órától lehet elfoglalni és a kiutazás napján délelőtt 10.00 óráig kell elhagyni. Érkezéskor a szállóvendégek a recepciónál kötelesek bejelentkezni, ami a szállóvendéghez érkező látogató vendégre is vonatkozik, aki látogatását minden esetben díj ellenében teheti meg (lásd. weboldalon a Nyitvatartás menüpontban). A bejelentőlap szállóvendég általi előzetes kitöltésének elmulasztásából fakadó várakozási időért a Villapark nem tartozik felelősséggel.

A szállóvendég a szállás elfoglalását követő 1 órán belül a recepción írásban jelezheti a szálláshelyen tapasztalt hiányosságokat, amelyeket a Villapark lehetőség szerint pótol. Hiány esetén az apartmanház tételes leltára nyújt eligazítást a ház felszereléséről és ugyanezen leltár nyújt alapot a Villapark részéről a kártérítés mértékének meghatározására. A kiutazáskor tapaszalt hiányokat a Villapark a vendéggel szemben kártérítés jogcímen érvényesítheti.

Távozás a recepción történő kijelentkezés után történhet, miután megtörtént a számla rendezése és a kulcsok leadása. Elveszett kulcsért pótlási díjat számítunk fel. A távozáskori kihajtáshoz kilépőkártyára van szükség, melyet kijelentkezéskor ad át a recepció a bejelentőlapon szereplő gépjárművekre vonatkozóan. A kilépőkártyát távozáskor a sorompónál az őr minden gépjárműtől kéri és a távozást biztonsági okokből csak annak átadásával engedélyezi.

 5.A Villapark felelőssége

A Villapark szavatol azért, hogy valamennyi létesítmény és berendezési tárgy rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak. A Villapark sem a Villapark területén, sem az apartmanházakban elhelyezett tárgyakért nem vállal sem anyagi sem egyéb felelősséget. A Villapark nem felel a nem rendeltetésszerű használat során bekövetkező károkért, értékcsökkenésért. A Villapark nem felel a rajta kívülálló okból és a vis maior okán bekövetkező közmű-szolgáltatási hiányosságokért. A medencék és egyéb sportlétesítmények rendkívüli takarítása, karbantartása céljából a Villapark jogosult időlegesen korlátozni a használatukat, amely alapján a Villaparkot kártérítési felelősség nem terheli.

6.Közlekedés

Az apartmanházaknál 2 gépkocsi parkolására van lehetőség. Parkolni kizárólag az üdülőépületekhez tartozó garázsban, a garázs előtti gépkocsi beállón valamint a kijelölt parkolóhelyeken engedélyezett. A gépkocsikkal füves területen és az úton parkolni tilos! A növényzetben okozott károkért a károkozó kártérítési felelősséggel tartozik. A Villapark csak az előzetesen, a bejelentőlapon regisztrált, arra jogosult járművek behajtását engedélyezi. A park csendjének és nyugalmának biztosítása érdekében a szállóvendégeknek törekedniük kell arra, hogy gépjárműveiket csak a parkba történő be- és kilépéskor vegyék igénybe, valamint, hogy a gépjárműhasználat a lehető legkisebb zajjal járjon. A tartózkodás ideje alatti ki- és bejárást rendszerfelismerő rendszer segíti. Az érkezéskor átvett kulcsokat és behajtási engedélyeket kijelentkezéskor kell visszaszolgáltatni. A KRESZ előírásai a Park teljes területén érvényesek az alábbi eltérésekkel: a Villapark területén a gyalogosok mindig elsőbbséget élveznek, a megengedett sebesség 5 km/óra!

7. A Megrendelő kötelességei, házirend

Vendégeink nyugalma érdekében este 22.00 óra után a Villapark területén hangoskodni tilos, ideértve a házak teraszán és belső tereiben történő zavaró hangerejű tévézést, zenehallgatást, melynek betartatásáért a biztonsági szolgálat felel. A Villapark közös terein, valamint közvetlen közelükben hangos és a szokásostól eltérő tevékenységet folytatni (pl. quadozás, paintball, stb.) csak a Villapark előzetes írásos engedélyével lehet. A Villapark biztonsági szolgálata jogosult a ki- és belépők, a ki- és behajtó, továbbá a Villapark területén zajló forgalom ellenőrzésére, a személyazonosság megállapítására, a csomagok és járművek szúrópróbaszerű vizsgálatára, illetve indokolt esetben azok átvizsgálására és különösen indokolt esetben jogosult a belépést ill. kilépést megtagadni, szükség esetén a rendészeti szervekhez fordulni, illetve indokolt esetben a jogszabályi keretek között a személyi szabadságot korlátozni.

Háziállat hozatalát minden esetben előre kell jelezni a Villapark felé. Amennyiben a háziállat fajtájából fakadóan lehetséges, csak érvényes oltási bizonyítvánnyal rendelkező állat hozható a Villaparkba, térítés ellenében. Aqua Plus villák esetében a háziállat a medencetérbe nem mehet be, és érkezéskor a vendég kauciót köteles fizetni a recepción. Bababarát házba háziállat nem hozható! Mások kertjén tilos keresztüljárni. A szemetet a park területén illetve a villákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekben kell elhelyezni. A bútorokat és használati tárgyakat a Villapark előzetes engedélye nélkül tilos a villából kivinni vagy másik villába átvinni. A létesítményeket, eszközöket minden szállóvendég kizárólag saját felelősségére, a használati rend (kezelési útmutató) előírásai alapján használhatja. A medencékben, azok közvetlen környezetében és a Park Centrum épületben – a kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás! Gyermekek csak nagykorú felügyelete mellett tartózkodhatnak a medencéknél. A medencék területén háziállat nem tartózkodhat! Az élményfürdő, a szauna és kültéri medencék kifüggesztett házirendjét a szállóvendég köteles betartani. Tűz esetén a recepciót azonnal értesíteni kell! A villát és a Villapark közös használatú létesítményeit, berendezési tárgyait és eszközeit közösen használó vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek. A szállóvendég tűzijátékhoz, egyéb engedélyköteles és veszélyes tevékenységhez köteles a Villapark írásos hozzájárulását kérni továbbá a hatósági engedélyek beszerzéséről gondoskodni.

8.Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekszenek. Megegyezés hiányában a felek kikötik a Tatabányai Városi Bíróság és a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos és értelemszerű illetékességét.

Megrendelő kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek tekinti, azokról a Villapark szolgáltatásait vele együtt igénybe vevő más személyeket is tájékoztatja. Ennek elmulasztásából fakadó követelések tekintetében sem a megrendelő, sem a szállóvendég nem hivatkozhat az ÁSZF feltételeinek nem ismeretére.

Az ÁSZF megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Villaparkból való kizárást és az azonnali eltávolítást vonhatja maga után. Ilyen esetben a szállóvendéget nem illeti meg semmilyen kártérítés.
(Várgesztesi Villapark, Villapark Hungary Kft.  Cégjegyzékszám: 11-09-008808  Adószám: 12862463-2-11)

Villapark a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint kezeli a birtokába kerülő adatokat. Regisztrációs számunk: NAIH-72299/2014.

 


Ajánlatkérés vagy Foglalás

Árajánlatért és kalkulációért kérjük kattintson a gombra.

 

HÍRLEVÉL

Képek a VillaparkbólA weboldal Cookie-kat használ annak érdekében, hogy használata felhasználóbarát legyen.